Μισθοδοσία Προσωπικού (Ανά Μήνα)

Απευθύνεται σε Ελεύθ. Επαγγελματίες-Επιτηδευματίες, Προσωπικές Εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ) και Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και αφορά τη σύνταξη όλων των μισθολογικών καταστάσεων με τις παρακρατήσεις και τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

 
myVaccount

Υπηρεσίες /Εργατικά

* Οι τιμές των υπηρεσιών είναι διαθέσιμες μόνο σε μέλη.