Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Ελεύθ. Επαγγελματίες

Η λογιστική πλατφόρμα του Vaccountant παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους ελεύθερους επαγγελματίες όπως: Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α., Υποβολή Τριμηνιαίων Καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών και Συμπλήρωση Εντύπου E3.

Διαθέτουμε τρία διαφορετικά πακέτα υπηρεσιών (των οποίων) το κόστος διαμορφώνεται σύμφωνα με το πλήθος παραστατικών που θα καταχωρείται στο σύστημα. Το κάθε πακέτο είναι ετήσιο, και περιλαμβάνει: Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α., Υποβολή Καταστάσεων Πελατών, Προμηθευτών και Συμπλήρωση Εντύπου E3.

Η αγορά ενός πακέτου μπορεί να γίνει με τραπεζική κατάθεση ή με PAYPAL.

Εφόσον ολοκληρώσετε την αγορά των υπηρεσιών θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το email: info@vaccountant.gr

myVaccount: 1o πακέτο! (ετήσιο)

1-30 παραστατικά/τρίμηνο
  • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.
  • Αποστολή ΜΥΦ
  • Συμπλήρωση Εντύπου E3

Κόστος!

myVaccount: 2o πακέτο! (ετήσιο)

31-50 παραστατικά/τρίμηνο
  • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.
  • Αποστολή ΜΥΦ
  • Συμπλήρωση Εντύπου E3

Κόστος!

myVaccount: 3o πακέτο! (ετήσιο)

51-70 παραστατικά/τρίμηνο
  • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.
  • Αποστολή ΜΥΦ
  • Συμπλήρωση Εντύπου E3

Κόστος!