Περιγραφή Λογιστικού Προγράμματος Vaccountant:

  • Δημιουργία Ατομικής Μερίδας φορολογούμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) στο MyVaccount, με πρόσβαση μέσω μυστικών & ατομικών κωδικών που δίνονται από το σύστημα.
  • Δημιουργία και υποβολή όλων των δηλώσεων (ΦΠΑ, Φορολογίας Εισοδήματος) μέσω της online εφαρμογής του Vaccountant.
  • Διατήρηση Aρχείου / Ιστορικού όλων των εντολών που έχετε δημιουργήσει.
  • Aρχείο / Ιστορικό όλων των εγγραφών εσόδων/εγγραφών στο οποίο οι φορολογούμενοι έχουν άμεση πρόσβαση.
  • Δημιουργία αρχείου μέσω της εφαρμογής VAccountant και σύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για μηνιαία ή τριμηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών & προμηθευτών όπως θα ισχύει από τον Ιανουάριο του 2014.
  • Δημιουργία & Εξαγωγή Βιβλίου Εσόδων/Εξόδων μέσω της εφαρμογής μας.

Μπορείτε να δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό εδώ: Εγγραφή