Πώς δουλεύουμε

Για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την ομάδα του Virtual Accountant για ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  • Αξιολογούμε το υπάρχον λογιστικό σύστημα και τη δομή των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτό.

  • Εάν υπάρχει ανάγκη προετοιμάζουμε τη μεταβατική περίοδο & υλοποιούμε την μετάβαση σε μια νέα φάση λογιστικών διαδικασιών.

  • Αναπτύσσουμε τη διαδικασία προώθησης & συντονισμού της συλλογής δεδομένων.

  • Αναπτύσσουμε & καθιερώνουμε διαδικασίες και δίκτυα επικοινωνίας με την επιχείρηση.

Προχωρώντας με την παραπάνω διαδικασία συνεργαζόμαστε στενά με τον ίδιο τον επιχειρηματία ούτως ώστε να προσδιορίσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ή να προσαρμόσουμε εκείνες τις διαδικασίες και δομές που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες του Virtual Accountant θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να αποκτήσει ένα τμήμα λογιστικής από αφοσιωμένους επαγγελματίες αποφεύγωντας όλα εκείνα τα κόστη που προκύπτουν από την αντίστοιχη ύπαρξη μόνιμου προσωπικού. Το τελευταίο σε συνδυασμό με την προσπάθειά μας να επικεντρώσουμε σε μια διαρκή βελτίωση των λογιστικών/φοροτεχνικών διαδικασιών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, δίνει στην επιχείρηση ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.